Wat Trai Samak Kee

Name: Wat Trai Samak Kee (วัดไตรสามัคคี)
Address: Moo 8, Ban Bang Muang, Tambon Bang Muang, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดไตรสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านบางเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดไตรสามัคคี ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีนายจวง อ้นโต น.ส.ศรีประไพ น.ส. ศรีประภา เพ็ชรสมุทร ร่วมกันบริจาคที่ดิน นายจวง อ้นโต เป็นผู้ดำเนินการสร้าง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ได้นามวัดเช่นนี้ โดยถือเอาเหตุผลที่ผู้บริจาคที่ดินมีสามรายด้วยกัน วัดไตรสามัคคีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัด