Wat Thong Khung

Name: Wat Thong Khung (วัดท้องคุ้ง)
Address: Moo 3, Ban Thong Khung, Tambon Klong Dan, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ บ้านคลองท้องคุ้ง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดท้องคุ้ง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่ดินวัดอีกด้วย