Wat Tamru

Name: Wat Tamru (วัดตำหรุ)
Address: Moo 4, Sukhumwit Road, Tambon Bang Pu Mai, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดตำหรุ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๔  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดตำหรุ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ เดิมเสนานสนะต่างๆได้สร้างขึ้นในธรณีสงฆ์ปัจจุบันอันเป็นบริเวณทางฝั่งน้ำเค็ม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ย้ายมาสร้างขึ้นทางฝั่งน้ำจืดที่ตั้งอยู่ปัจจุบันที่ได้มีนามวัดเช่นนั้น เพราะได้ขนานตามนามที่ตั้งวัด วัดตำหรุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ นอกจากนี้วัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาในที่ดิน ๘ ไร่ สถานีอนามัยเนื้อที่ ๒ ไร่ จัดตั้งหน่วย อ.ป.ต. และที่ทำการเพื่อสาธารณะอื่นๆ ขึ้นในที่วัดนี้