Wat Si Chan Pradit

Name: Wat Si Chan Pradit (วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)
Address: Moo 2, Ban Khlong Kho To, Tambon Bang Pu Mai, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10280

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔  บ้านคลองคอต่อ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๒  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด สมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมีนายบุญช่วย  ดาวกระจ่าง  เป็นผู้ดำเนินการสร้างขึ้นในที่ดินของพระภิกษุจำรัส  ศรีจันทร์โฉม  ที่ยกให้สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘  เป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด มหาเถรสมาคมจึงได้ขนานนามว่า “วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์”  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร