Wat Sawang Arom

Name: Wat Sawang Arom (วัดสว่างอารมณ์)
Address: Moo 9, Luang Pho Pan Road, Tambon Klong Dan, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ถนนหลวงพ่อปาน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดสว่างอารมณ์ หรือนามวัดที่ประชาชนนิยมเรียกว่า “วัดล่าง” สร้างในบริเวณชายทะเลที่หลวงพ่อปานพาพระภิกษุเดินธุดงค์ มาปักกลดบริเวณนี้เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามาบำเพ็ญกุศลกันเป็นจำนวนมาก และภายหลังได้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ และได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และวัดนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงในระยะหนึ่ง ต่อมาได้รับการซ่อมสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ วัดสว่างอารมณ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางวัดให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ และประชาชนสร้างโรงเรียนสอนในระดับประถมศึกษาด้วย