Wat Rat Nimit Satthatham

Name: Wat Rat Nimit Satthatham (วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม)
Address: Moo 6, Ban Klong Nong Prue, Tambon Nong Prue, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านคลองหนองปรือ หมู่ ที่ ๖ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม สร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู โดยมีปู่ปัน ย่าพลี ย่าลัด ย่าเล็ก โตประเสริฐ ได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดิน เเละดำเนินการสร้างวัดนี้ การที่ได้มีนามวัดอย่างนั้น เนื่องจากผู้สร้างคนหนึ่งได้นิมิตเเล้วเกิดศรัทธาพร้อมใจกันสร้างวัด โดยที่บริเวณรอบวัดเป็นบึงใหญ่มีต้นปรือมากมาย วัดตั้งอยู่ริมคลองหนองปรือนั้น ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดหนองปรือ” มาจนทุกวันนี้ วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๓ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งเเต่ พ.ศ.๒๔๙๓ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา ในที่ดินวัดเนื้อที่ ๑๗ ไร่ บ้านพักครู ห้องสมุดเเละได้จัดตั้งตู้ยาเภสัชกรสามัญของหน่วย อ.ป.ต. ไว้บริการประชาชนอีกด้วย