Wat Rat Burana

Name: Wat Rat Burana (วัดราษฎร์บูรณะ)
Address: Moo 2, Ban Bang Pla, Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดราษฎร์บูรณะ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยมีนายจันทร์ จันทร เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด วัดนี้เดิมชื่อ “วัดบางลาว” ตามชื่อของตำบล ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันบูรณะ จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดราษฎร์บูรณะ” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ วัดราษฎร์บูรณะ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรกเมื่อวันแรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานครั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนประชาบาลที่อยู่ในวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างสถานีอนามัย และโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑