Wat Rakat

Name: Wat Rakat (วัดระกาศ)
Address: Moo 3, Ban Rakat, Tambon Rakat, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดระกาศ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านระกาศ ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดระกาศ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสิมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม มีอาคารเรียน ๑ หลัง และสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างอาคารเรียนในที่ดินของวัด ๒ หลัง