Wat Phraekasa

Name: Wat Phraekasa (วัดแพรกษา)
Address: Moo 3, Ban Praekasa, Tambon Praekasa, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10280

วัดแพรกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านแพรกษา หมู่ที่๓ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดแพรกษา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้มีนามตามท้องที่ที่ตั้งวัด วัดแพรกษาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑