Wat Phra Samut Chedi

Name: Wat Phra Samut Chedi
Address: Moo 3, Ban Chedi, Tambon Pak Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ บ้านเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพระสมุทรเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ แต่เดิมตั้งอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระสมุทรเจดีย์ต่อมาได้ย้ายเสนาสนะไปสร้างห่างจากบริเวณเดิมประมาณ ๑๒๐ เมตร เพื่อให้องค์พระสมุทรเจดีย์สวยเด่นขึ้น ผู้เริ่มสร้างเสนาสนะมีนายเจียม พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น เมื่อสร้างวัดขึ้นมาได้ขนานนามตามพระสมุทรเจดีย์ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดเจดีย์กลางน้ำ” เพราะมีพระสมุทรเจดีย์อยู่นั้นเอง วัดพระสมุทรเจดีย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ และโรงเรียนสามัญสึกษานาคราชสวาทยานนท์