Wat Phawana Ram

Name: Wat Phawana Ram
Address: Moo 1, Ban Phraek Ta Khe, Tambon Na Kluea, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดภาวนาราม ตั้งอยู่บ้านแพรกตะเข้ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดภาวนาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการประการตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีนายประยงค์ เต่าทอง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด นายจ้อย นางอบเชย เต่าทอง ถวายที่ดินให้สร้างวัด โดยที่วัดนี้เป็นสำนักเจริญภาวนา สาขาการปฏิบัติธรรมของวัดปากน้ำภาษีเจริญ มหาเถรสมาคม จึงได้ขนานนามว่า “วัดภาวนาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร