Wat Nam Daeng

Name: Wat Nam Daeng (วัดหนามแดง)
Address: Moo 3, Ban Nam Daeng, Teparak Road, Tambon Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดหนามแดงตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดขณะสงฆ์มหานิกาย

วัดหนามแดง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๓ โดยมีนายแดงเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาและสถานีอนามัย   ชั้น ๒ ขึ้นในวัด