Wat Nakkharat

Name: Wat Nakkharat (วัดนาคราช)
Address: Moo 11, Ban Klong Phraya Nakkharat, Tambon Bang Phli Noi, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดนาคราช ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองพระยานาคราช หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดนาคราช ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๐ โดยมีขุนสำแดง เดชา และภรรยาชื่อนุ่ม ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดและเป็นที่ที่ธรณีสงฆ์เก็บผลประโยชน์บำรุงวัด รวม ๔๐ไร่เศษ เดิมมานั้นชาวบ้านนิยมเรียกนามวัดว่า “วัดสังกะสี” การพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดนาคราชได้รับพระราชทานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๔ ได้รับครั้งหลังเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๐๘ เขตวิสังคามสีมากว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้รัฐบาลสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา ในที่ดินวัดเนื้อที่ ๖ไร่เศษ ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖