Wat Mongkhon Khothawat

Wat Mongkol Khotawat

Name: Wat Mongkhon Khothawat (วัดมงคลโคธาวาส)
Address: Moo 11, Ban Klong Dan, Tambon Klong Dan, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดมงคลโคธาวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองด่าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดมงคลโคธาวาส ได้สร้างเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๐๐ ไม่ทราบนามผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดบางเหี้ยนอก” หรือที่ประชาชนเรียกว่า “วัดหลวงพ่อปาน” ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนนามตำบลบางเหี้ยเป็นตำบลคลองด่าน นามวัดจึงต้องเปลี่ยนให้มีความไพเราะและเหมาะสมขึ้นเป็น “วัดมงคลโคธาวาส” มาจนถึงทุกวันนี้ วัดมงคลโคธาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัดด้วย

Wat Mongkol Khotawat

Wat Mongkol Khotawat

Full list of temples in Samut Prakan >>>

Map for Wat Mongkhon Khothawat:

{google_map}13.513675 100.820959{/google_map}