Wat Lat Wai

Name: Wat Lat Wai (วัดลาดหวาย)
Address: Moo 6, Ban Lat Wai, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10550

วัดลาดหวาย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ บ้านลาดหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดลาดหวาย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ โดยมีนายกรุด นางแหยม แดงน้อย เป็นผู้ถวายที่ดินและร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ นอกจากนี้ทางวัดได้ได้ให้ทางราชการอาศัยศาลาการเปรียญเปิดสอนโรงเรียนประชาบาล เริ่มในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ขณะนี้ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นแล้ว