Wat Kong Kaew

Name: Wat Kong Kaew
Address: Moo 8, Ban Klong Bang Ka Chao, Tambon Bang Yo, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดกองแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองบางกระเจ้า ซอยวัดกองแก้ว ถนนเพชรหึงส์  หมู่ที่๘ ตำบลบางยอ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดกองแก้ว สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๔๒ พระภิกษุแก้ว เป็นผู้ชาวบ้านจัดสร้างขึ้น ชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดแก้วฟ้า” ได้รับพระราชทานวิศุงคามสีมาเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๒๔๓ ในด้านการศึกษา นอกจากสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาอย่างเต็มที่แล้วยังมี โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖