Wat Klong Suan

Name: Wat Klong Suan
Address: Moo 3, Ban Klong Suan, Tambon Na Kluea, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดคลองสวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดคลองสวน ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยมีนายปลั่ง นางมอ อินทสังข์ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด เนื่องจากวัดตั้งอยู่ปลายคลองสวน บางมด จึงได้มีนามว่า “วัดคลองสวน” มาจนทุกวันนี้ วัดคลองสวน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั่งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสถานีอนามัยและหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในที่ดินวัดอีกด้วย