Wat Klong Phra Ram

Wat Klong Phra Ram

Name: Wat Klong Phra Ram
Address: Moo 13, Ban Klong Phra Ram, Tambon Laem Fa Pha, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดคลองพระราม ตั้งอยู่ที่ ๙๙ บ้านคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดคลองพระราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นวัดอยู่กลางป่าจากแต่เดิมเรียกว่า “วัดฆ้องคำราม” ต่อมาเมื่อทางราชการได้ขุดคลองสรรพสามิต พ.ศ. ๒๔๘๒ การคมนาคมสะดวก ประชาชนได้รู้จักวัดมากขึ้นและได้เรียกขานนามวัด เพี้ยนมาเป็น “วัดคลองพระราม” มาจนทุกวันนี้ วัดคลองพระราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวัดที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่ดินวัดด้วย

Wat Klong Phra Ram

Wat Klong Phra Ram

Wat Klong Phra Ram

Wat Klong Phra Ram

Wat Klong Phra Ram

Map for Wat Klong Phra Ram:

{google_map}13.563519, 100.539123{/google_map}