Wat Klang Suan

Name: Wat Klang Suan
Address: Moo 6, Pu Chao Saming Phrai Road, Tambon Bang Ya Phraek, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดกลางสวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ ๑๘๐ เมตร ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอพระประแดง

วัดกลางสวน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ หลังจากรัชกาลที่ ๒ ทรงสร้างป้อมปู่เจ้าสมิงพรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) คุมพวกมอญมาประจำที่ป้อมนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ เมื่อพวกทหารมอญมาอยู่จึงได้คิดสร้างวัดขึ้น ชาวบ้านคนเก่าๆ เรียกว่า “วัดแผ่โม่น” คือวัดรามัญหรือวัดมอญ ต่อมาทางทิศตะวันออกของวัดชาวบ้านได้ทำสวนปลูกไม้ผลต่างๆ จึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดกลางสวน” มาจนทุกวันนี้ วัดกลางสวนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร