Wat Khun Samut Trawat

Name: Wat Khun Samut Trawat
Address: Moo 9, Ban Khun Samut, Tambon Laem Fa Pha, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดขุนสมุราวาส ตั้งอยู่ที่บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดขุนสมุทราวาส ได้รับการอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๐๑๐ โดยมีนายประเทือง เจริญนาค และให้ผู้ใหญ่หั่น เข่งสมุทร เป็นผู้ดำเนินการสร้าง การสร้าง ส่วนผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด คือ นายสง่า สนเจริญ และนายชะลอ ฮวดสุวรรณ การสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ได้มีนามวัดอย่างนั้น เพราะว่าวัดตั้งอยู่ที่บ้านขุนสมุทร จึงได้ขนานนามให้สอดคล้องกัน