Wat Khu Sang

Name: Wat Khu Sang
Address: Moo 9, Tambon Nai Klong Bang Pla Kot, Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan, 10290

วัดคู่สร้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ ซอยสุขสวัสดิ์-คู่สร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดคู่สร้าง ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๔ โดยมีสองสามีภรรยาชื่อสุดและรอด เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการการสร้างวัดเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๒ ได้ขนานนามว่า “วัดสุดรอดศรัทธาธรรม” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดคู่สร้าง” เพื่อเป็นการเทิดเกียรติสองสามีภรรยา ซึ่งมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันดียิ่ง เป็นนักบุญที่ทะนุบำรุงพระพุธศาสนาด้วยดีเสมอมาสมกับเป็นคู่สร้างคู่สมกัน สำหรับที่ธรณีสงฆ์อยู่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน ๑๒๙ ไร่ นายโชติ รูปิยวัฒนาเป็นผู้ถวายเมื่อวันที่ ๑๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ วัดคู่สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ห้องสมุด โรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในวัด