Wat Khru Nai

Name: Wat Khru Nai
Address: Moo 11, Suk Sawat Road, Tambon Bang Khru, Amphoe Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130

วัดครุใน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดครุใน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๖ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ในด้านการศึกษาทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุได้ศึกษาเล่าเรียน โดยสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นหนึ่งหลังกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้