Wat Kho Lat

Name: Wat Kho Lat (วัดคอลาด)
Address: Moo 11, Ban Klong Kho Lat, Tambon Bang Bo, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดคอลาด ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านคลองคอลาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดคอลาด สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๓ โดยมีขุนพุชประมูลเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้นมา วัดคอลาด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๕๘ ในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั่งแต่ พ.ศ.๒๔๙๙ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา และห้องสมุดอีกด้วย