Wat Dan Samrong

Name: Wat Dan Samrong (วัดด่านสำโรง)
Address: Moo 8, Ban Dan Samrong, Tambon Samrong Neua, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดด่านสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ บ้านด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดด่านสำโรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๐ ในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายที่บริเวณใกล้วัดทางราชการได้เคยมาตั้งด่านเก็บภาษี ชาวบ้านจึงได้เรียกนามวัดและบ้านว่า “ด่านสำโรง” สำหรับการพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณว่าได้รับมาแต่เดิมราว พ.ศ. ๒๓๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในที่ดินวัด และทางวัดยังให้ที่ดินจัดตั้งศูนย์เปิดค่ายอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลสำโรงเหนือ ที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (น.ป.ม.) ที่อบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) สำโรงเหนือ และมีห้องสมุดไว้บริการอีกด้วย