Wat Bang Phli Noi

Name: Wat Bang Phli Noi (วัดบางพลีน้อย)
Address: Moo 1, Ban Klong Bang Phli Noi, Tambon Bang Phli Noi, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดบางพลีน้อย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองบางพลีน้อย  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบางพลีน้อย ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยมีนายโปร่ง นางปุย ดีดิษฐ์ ดำเนินการสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัด อีกด้วย