Wat Bang Nang Pheng

Name: Wat Bang Nang Phen (วัดบางนางเพ็ง)
Address: Moo 2, Ban Bang Nang Pheng, Tambon Rakat, Amphoe Bang Bo, Samut Prakan, 10560

วัดบางนางเพ็ง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านบางนางเพ็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบางนางเพ็ง ประชาชนนิยมเรียกว่า “วัดดอน” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้ทางราชการสร้างอาคารเรียนในที่ดินวัด ซึ่ง เป็นอาคารไม้จำนวน ๓ หลัง