Wat Bang Duan Nok

Name: Wat Bang Duan Nok (วัดบางด้วนนอก)
Address: Moo 6, Ban Bang Duan, Tambon Bang Duan, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดบางด้วนนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ บ้านบางด้วน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบางด้วนนอก สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๐ เป็นวัดที่ประชาชนชาวตำบลบางด้วน ได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลประจำตำบล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ การศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ นอกจากนี้ทางวัดได้จัดให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลในที่ดินของวัด อีกด้วย