Wat Bang Duan Nai

Name: Wat Bang Duan Nai (วัดบางด้วนใน)
Address: Moo 5, Ban Bang Duan, Tambon Bang Duan, Amphoe Muang, Samut Prakan, 10270

วัดบางด้วยใน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านบางด้วน ซอยวัดสุขกร ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๕ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสุมราปาการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบ้างด้วนในสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยมีนายกร นายพ่วง และนายสุข ต้นตระกูลยืนยง เป็นผู้ถวายที่ดิน ๖ ไร่ และดำเนินการสร้างวัด ดำเนินมีนามว่า “วัดสุขกร” ต่อมาได้เรียกขานการตามนาม ท้องที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ ในด้านการศึกษาทางวัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นในที่วัดเป็นการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนอีกด้วย