Wat Bang Chalong Nai

Name: Wat Bang Chalong Nai (วัดบางโฉลงใน)
Address: Moo 2, Ban Bang Chalong, Tambon Bang Chalong, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan, 10540

วัดบางโฉลง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ บ้านบางโฉลง ถนนบางนา-ตราด กม. ๑๖ หมู่ที่  ๒  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบางโฉลงใน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๑ เดิมมีนามว่า “วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดบางโฉลงใน” ในภายหลัง เข้าใจว่าเพื่อให้มีนามตรงกับตำบลที่ตั้งวัด วัดบางโฉลงในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัดด้วย